‘เมสซี่’ ไม่ย้ายกึ่งกลางฤดูกาล รอคอยเฟิร์มอนาคตข้างหลังจบบอลโลก